Verksamhetsbeskrivning
Torsbygården är beläget i ett naturskönt område på Värmdölandet ca 3,5 km från Hemmesta. Verksamheten består av 14 boendevillor vid Torsby-fjärden för 1-4 personer. Villorna ligger utspridda som i ett vanligt villaområde med hav och skog inpå knuten. Här finns även bra lokaler för olika aktiviteter, stor trädgård med bl.a många äppelträd. Med allmänna kommunikationer når man Torsbygården från Slussen i Stockholm på 45 minuter.

Vi erbjuder rehabilitering och behandling för vuxna med psykiska problem/funktionshinder samt boende för vuxna enligt socialtjänstlagen (HVB och Särskilt boende). För närvarande 24 platser.


 
Målgruppen är medicinskt färdigbehandlade vuxna. Omvårdnadsbehovet hos de boende kan variera stort. Detta innebär att verksamheten har flexibilitet. Vi utför individuella uppdrag med alla boenden. Uppdragen kan således skilja sig åt beroende på den boendes problematik och behov.

Verksamheten på Torsbygården bygger på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt på psykodynamisk grund. Vi försöker att i varje vardaglig situation aktivera de boende att ta ansvar, att betrakta sig som en del av en helhet och inte som passiva konsumenter av vård. Vi utgår från ett helhetsperspektiv och strävar efter att ha en god kontakt med den boendes nätverk.

HVB, hem för vård och boende syftar till att i samråd med den boende och dennes handläggare utreda inom vilka områden den boende behöver utvecklas i och skaffa kunskap om, för att i framtiden kunna klara eget boende och sysselsättning. Att lära sig hantera och leva med sina svårigheter och få en ökad livskvalitet.


Boendestandarden varierar, dels kan man bo i egen lägenhet eller stuga, dels i eget rum med egen dusch och toalett, men med gemensamt kök, eller i eget rum där men där man delar dusch/toalett och kök med en person.

Personalgruppen är erfaren och kompetent och får kontinuerlig fortbildning och handledning. Vi har även tillgång till medicinsk och psykiatrisk läkarkonsult samt sjuksköterska på deltid. För övrigt finns vaktmästare, ekonomibiträde, trädgårdsarbetare etc.
 
Särskilt boende med stöd syftar till att skapa ett tryggt boende byggt på den enskildes behov. Tillvarata den boendes förmågor och erfarenheter, bygga på dessa för att nå de mål som är uppsatta. Målen görs upp i samråd med handläggare och den boende.Vi gör en noggrann individuell bedömning och utredning inför varje placering, samt en kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivarna över hur boendet fungerar och hur rehabiliteringen fortskrider.